Blog

Recopilació i publicació regular d'informació, amb articles i noticies, les últimes novetats dels nostres serveis i temes interessants relacionats amb el sector immobiliari.

- Articles D'Assegurances


La importància de contractar una assegurança de vida

per

Assegurar el teu futur i el dels teus és una qüestió de màxima importància. La vida és un conjunt d'il·lusions que construïm al llarg dels anys, amb tot el nostre esforç i dedicació, pensant únicament en el millor per a nosaltres i pels que ens envolten.

La nostra llar, els estudis dels fills, la família, mantenir aquest nivell de vida que hem assolit,  són les coses importants de la vida que no podem deixar a l'atzar. Això implica, necessàriament, el compromís de defensar-les.

Tot i així, com que aquest compromís depèn de la nostra permanència en aquest món, tenim la responsabilitat de protegir-les en cas que arribéssim a faltar, mitjançant mecanismes que assegurin la continuïtat del nostre nivell de vida i, sobretot, el dels nostres familiars, com a mínim, fins que es puguin valer o generar ingressos per si mateixos.

Per assegurar el futur hi ha les prestacions de la Seguretat Social. El govern ofereix prestacions en cas d'orfandat, viduïtat i incapacitat laboral, però aquestes prestacions només són un percentatge de la base reguladora del teu sou.

Creus que aquestes prestacions seran suficients per cobrir les necessitats de la teva família?

  

Prestacions de la Seguretat Social

Viduïtat: Com a norma general, fins al 52% de la base reguladora. En ocasions especials pot arribar fins al 70%. I en casos de més d'un matrimoni, el percentatge es dividiria proporcionalment als anys de convivència amb cadascun dels diferents cònjuges.

Orfandat: Un 20% per fill fins que aquests arribin als 18 anys (fins a 22 anys si les seves rendes són menors del salari mínim o pateix una discapacitat del 33% o superior). Tenint en compte que en cas de tenir diversos fills, la pensió de viduïtat sumada al 20% per cada fill mai superarà el 100% de la base reguladora.

Incapacitat Permanent Total: En cas que siguis incapacitat per realitzar la teva activitat laboral habitual però si puguis realitzar altres, rebràs fins a un 55% de la base reguladora.

  

Per què una assegurança de vida?

Comptar amb una assegurança de vida és essencial si som el suport econòmic de la família i tenim deutes, fills petits o familiars dependents. Una assegurança de vida ofereix protecció financera a la família davant els riscos de mort o incapacitat.

Davant d’alguna d’aquestes contingències, l’assegurança de vida permet obtenir liquiditat abans de crear-la, garanteix l'estabilitat financera i la dels teus familiars. Aquest últims podran fer front a la teva absència primerenca o en cas que no puguis seguir treballant a causa d'un accident o malaltia greu.

L'assegurança de vida és un instrument financer molt poderós, ja que la seva funció és assumir el paper de cap de família, com a proveïdor de diners, quan tu no en puguis seguir aportant. Altres funcions són, per exemple, cobrir les despeses de l’ impost de successions o fer front a les despeses de sepeli que es generen en el cas de la teva defunció.

La decisió de quin tipus d'assegurança de vida ens convé contractar depèn de les nostres necessitats econòmiques i de la suma de prima que puguem pagar. Una persona que té fills o familiars al seu càrrec amb alguna discapacitat, que no poden generar ingressos per si mateixos, probablement requereixi protecció de per vida i amb una suma assegurada alta. Les persones que tenen el bon hàbit d'estalviar per a la seva jubilació i tenen fills amb àmplies possibilitats de desenvolupament segurament requeriran només d'una assegurança temporal.

La millor edat per adquirir una pòlissa de vida és el present, quan s'és productiu i es gaudeix de bona salut, ja que les empreses asseguradores avaluen el risc d'assegurar a una persona mitjançant un examen mèdic.

En la mesura que s'és més jove, l'expectativa de vida és més gran i la prima de la pòlissa és menor. És per això que aquell que té la capacitat financera per fer-ho no ha d'esperar a demà quan un accident o una malaltia li impedeixin, malgrat les seves intencions, obtenir una pòlissa de vida.

L'assegurança de vida funciona per a totes les persones que estan sotmeses a riscos, com morir jove quan s'és el principal suport econòmic d'una llar amb nens petits, un cònjuge no professional o uns pares ancians; quedar incapacitat per treballar en edat productiva per un accident greu o una malaltia o, finalment, envellir i no comptar amb un suport financer per cobrir les necessitats pròpies d'aquesta edat.

 

La importància de contractar una assegurança de vida

Una assegurança de vida és una garantia econòmica, que cobreix les teves necessitats en la difícil situació en què succeeix la desgràcia: 

  • Fomenta l'estalvi i concedeix la seguretat i la protecció necessària per a tu i la teva família davant d'imprevistos no desitjats.

  • En cas de mort, els familiars podran gaudir d'una suma de diners amb la qual podran fer front a les necessitats, despeses econòmiques i / o obligacions subscrites al llarg de la teva vida.

  • Forma part d'un patrimoni familiar que es convertirà en un llegat econòmic per tal d'ajudar financerament a persones dependents, ja siguin els teus fills o persones malaltes a càrrec teu.

  • Millora la qualitat de vida dels nuclis familiars.

  • Consisteix en una inversió a llarg termini que rau en el benestar dels que més t'importen.

 

Tranquil·litat per a tu i la teva família

Protecció econòmica: Si tens contractada una assegurança de vida aconseguiràs protegir el perjudici sobre els que depenen de tu econòmicament. En cas de mort o invalidesa, les factures, els préstecs personals o qualsevol necessitat domèstica queden exposades en aquesta situació.

Cobrir la hipoteca: Si tu faltes i la hipoteca està per pagar, els teus tindran més problemes econòmics afegits en una situació com l'anterior.

Assegurar els estudis dels fills: L’assegurança de vida pagarà no només les factures durant un temps en el cas que tu faltis, sinó que també pot assegurar en part el futur dels teus fills, permetent que disposin de diners suficients per continuar amb els seus estudis .

Cobrir malalties greus o invalidesa: En cas de patir una greu malaltia o invalidesa, amb una assegurança de vida seràs capaç de continuar endavant, millorar les coses i la teva qualitat de vida.

Hi ha moltes més raons, però la seguretat i tranquil·litat és la més important.

 

La teva vida val més que la teva casa o el teu coche? A què esperes?

Assegura el teu futur, assegura la teva vida.

 

Per més informació o si vols saber com calcular les teves necessitats de protecció, sigueix aquest enllaç:

CALCULA EL TEU ESTAT FINANCER I DE PROTECCIÓ ACTUAL - AQUÍ

 

 

Tornar

Altres articles que poden ser del teu interès


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

OK