Avís legal

El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

Titularitat de la pàgina web. El domini http://www.fincabia.com/, està enregistrat a favor de FINCABITAT IMMOGESTIO, S.L. (Des d'ara "FINCABIA"), amb NIF B62531959, domicili social al carrer Francolí, 18, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona). La societat està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 2617, Foli 96, Full GI-44777, Inscripció 5ª. Formem part del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona amb el número A-10473 i constem inscrits en Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya amb el número 4170.

Oficina oberta al públic al Carrer Major, nº 2 Baixos 17430 Santa Coloma de Farners (Girona), tel. 972.841.004 i correu electrònic info@fincabitat.com.

Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de FINCABIA i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de FINCABIA. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços. FINCABIA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina http://www.fincabia.com/. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que FINCABIA tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

Espais i eines de participació. FINCABIA posa a disposició de l'usuari la possibilitat de realitzar comentaris a les entrades del seu Blog per fomentar l'intercanvi d'opinions entre els mateixos usuaris i FINCABIA. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

A aquest efecte, s'estableixen les següents normes de participació:

  • En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per qualsevol circumstància personal o social. Tampoc es toleraran, en cap cas, sigui quina sigui la seva fi, els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats.
  • Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam' ni aquells amb enllaços a llocs que res tinguin a veure amb el motiu de la conversa.
  • Es pretén la inserció de missatges adequats per a un intercanvi d'opinions de manera que no es permetran els atacs personals ni els missatges no relacionats amb la conversa.
  • L'usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions que realitzi a internet de la mateixa manera que ho és en qualsevol altre mitjà.
  • Els missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb l'opinió de FINCABIA.
  • FINCABIA es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol contingut generat en els espais de participació.
  • FINCABIA posa a disposició una eina per denúncia dels missatges o continguts inadequats accessible mitjançant l'adreça de correu electrònic info@fincabitat.com així com el formulari existent a l'apartat del web 'Contactar'.
  • FINCABIA declina expressament qualsevol responsabilitat derivada dels continguts publicats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possibles activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant expressament la possibilitat d'interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

Actualització i modificació de la pàgina web. FINCABIA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. FINCABIA no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des FINCABIA no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

Àrea Privada. L'usuari degudament autoritzat podrà accedir a una Àrea Privada mitjançant la inclusió d'un usuari i contrasenya.

L'usuari només podrà accedir a aquells recursos del sistema d'informació als quals estigui autoritzat. Si detectés la possibilitat d'accedir a dades per als quals no està autoritzat, ho ha de comunicar immediatament com una incidència a la següent adreça de correu electrònic info@fincabitat.com.

L'usuari es compromet a utilitzar l'Àrea Privada de manera diligent, correcte, lícit, de conformitat amb les condicions establertes en el present Avís Legal, la llei, el costum i sota el principi de bona fe.

L'accés a l'Àrea Privada, el seu ús i la utilització correcta de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable FINCABIA per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que pogués dur a terme l'usuari.

Per a qualsevol qüestió relativa a l'Àrea Privada pot posar-se en contacte amb FINCABIA mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@fincabitat.com.

Àmbit d'actuació. FINCABIA desenvolupa la seva activitat exclusivament en el territori espanyol.

Legislació aplicable i jurisdicció. La present pàgina web i tot el seu contingut es regeix per la legislació espanyola i queda sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Girona, quan això no sigui contrari a cap norma de competència judicial, per a qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la prestació de els serveis de la pàgina, així com dels seus continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix.

L'Avís Legal es revisa periòdicament per assegurar la seva vigència, pel que pot ser modificat.

Podeu obtenir més informació sobre nosaltres consultant la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

OK